Asi Ramgarhiye kiku baney part 2

                         (ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਕੀਕੂੰ ਬਣੇ ਭਾਗ 2) ਅਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀ੍ਆ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸਤੋਂ…

Asi Ramgarhiye kiku bany part 1

ਰਾਮਗੜੀ੍ਏ ਕੀਕੂੰ ਬਣੇ   ( ਭਾਗ 1) ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਰਾਮਗੜੀ੍ਹਆ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਗੋਤ ਨਹੀਂ…